Category Porady energetyczne

Dotacje na fotowoltaikę – co należy o nich wiedzieć?

Osoby decydujące się na kupno i montaż instalacji fotowoltaicznej, mogą skorzystać z dofinansowania. Powstały specjalne programy, dzięki którym możliwe jest uzyskanie dotacji i ulg, co przekłada się na zmniejszenie ogólnych kosztów inwestycji. Najpopularniejszy jest program Mój Prąd, z którego mogą skorzystać właściciele gospodarstw domowych i to na terenie całego kraju. Maksymalnie można otrzymać pięć tysięcy złotych.

Read More

licznik prądu

Jak odczytać licznik prądu w domu?

Licznik prądu w domu jest podstawowym miernikiem, który pozwala określić, ile energii zużywa odbiorca, a tym samym, ile powinien zapłacić w danym okresie rozliczeniowym. Obecnie korzysta się z kilku rodzajów liczników prądu, w tym najstarszych indukcyjnych, a coraz częściej też z liczników elektrycznych. Aby móc dokonać prawidłowego rozliczenia, trzeba wiedzieć, jak odczytywać informacje z tych urządzeń.

Read More

Trzy segmenty rynku energii w Polsce

Trzy segmenty rynku energii w Polsce

Zasady funkcjonowania, na których oparty jest rynek energii w Polsce można wyprowadzić przede wszystkim z ustawy Prawo Energetyczne. Ustawa nie przewiduje jednak żadnych szczególnych ograniczeń przy kształtowaniu sposobów handlu energią. Obecnie rynek w Polsce podzielony jest na trzy zasadnicze segmenty, wśród których wyróżnić można rynek kontraktowy, giełdowy, a także rynek bilansujący.

Rynek kontraktowy

Handel energią na rynku kontraktowym to najważniejszy segment rynku w Polsce. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się tu na podstawie kontraktów dwustronnych, które zawierają wytwórcy energii oraz firmy handlujące energią z odbiorcami końcowymi. Umowa podpisywana jest bezpośrednio między stronami, natomiast wszystkie szczegóły – cena, ilość czy terminy dostaw mogą być negocjowane w warunkach kontraktu. Dzięki kontraktom dwustronnym możliwe jest uniknięcie wahań cen na rynku i uniezależnienie się od zmiennego popytu. Kontrakty dwustronne stanowią obecnie nawet do 40% spośród wszystkich rodzajów umów zawieranych na polskim rynku energii elektrycznej.

Rynek giełdowy

Handel energią odbywa się także na Towarowej Giełdzie Energii na tak zwanym Rynku Dnia Następnego w dwóch sesjach – o godzinie 8:00 oraz 10:30. Ceny transakcyjne na giełdzie wyznaczane są jako ceny równowagi pomiędzy zgłaszanymi zleceniami sprzedaży oraz kupna energii elektrycznej. Na Towarowej Giełdzie Energii funkcjonuje także Rynek Terminowy Towarowy Energii Elektrycznej pozwalający na prognozowanie cen energii oraz optymalizację kosztów jej sprzedaży i zakupu przez sprzedawców czy większych odbiorców.

Rynek bilansujący

Ostatni segment energii w Polsce to rynek bilansujący. Jest rynkiem technicznym, a więc nie miejscem, w którym odbywa się handel energią, jednak jego istnienie ma ogromne znaczenie dla rynku energii w Polsce. Ze względu na fakt, że rynek bilansujący nie jest miejscem handlu energią, jego uczestnicy traktowani są nie jak klienci, ale jak odbiorcy energii. W miejscu tym następuje bilansowanie różnic między transakcjami zawartymi między poszczególnymi uczestnikami rynku oraz rzeczywistym zapotrzebowaniem na energię elektryczną.

Energia dla firm a jednoosobowa działalność gospodarcza

Energia dla firm a jednoosobowa działalność gospodarcza

Energia dla firm jest droższa niż ta dla klientów indywidualnych, czyli gospodarstw domowych. W związku z tym osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą często zastanawiają się, czy zobowiązane są do korzystania z taryfy dla przedsiębiorstw, czy też mogą płacić za prąd niższe kwoty dzięki korzystaniu z taryf dla klientów indywidualnych.

Kiedy przedsiębiorca może korzystać z taryf „G”?

Taryfy z grupy „G” to te przeznaczone dla gospodarstw domowych. Korzystają z nich jednak także hospicja, domy dziecka czy kościoły. Pojawia się więc pytanie, czy z możliwości płacenia niższych rachunków może skorzystać także przedsiębiorca jednoosobowy. Nie ma jednej, konkretnej odpowiedzi – wiele zależy od dostawcy prądu, na którego terenie zarejestrowana została działalność. Bardzo często uznaje się jednak, że póki w mieszkaniu nie odbywają się spotkania z klientami czy nie są przyjmowani pacjenci albo nie prowadzi się fizycznej sprzedaży, korzystanie z taryfy dla klientów indywidualnych jest dozwolone. Jeśli wymogi te nie są spełnione albo jeśli działalność gospodarcza zarejestrowana jest w innym miejscu niż miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, konieczne jest jednak korzystanie z prądu przemysłowego. Więcej szczegółów na temat energii dla firm: https://www.innogy.pl/pl/msp.

Gdy potrzebna jest taryfa dla przedsiębiorcy

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej wystarczająca będzie taryfa C11 albo C12. Są to taryfy o małej mocy umownej, takiej samej jak w przypadku taryf G11 czy G12, a więc nieprzekraczającej 40 kW. Podczas gdy taryfa C11 przewiduje jedną, tę samą stawkę w ciągu doby za korzystanie z prądu, energia dla firm według stawki C12 rozliczana jest w oparciu o zużycie prądu w godzinach szczytu oraz pozaszczytowych. Aby wybrać najbardziej korzystną ofertę, należy wziąć pod uwagę, w jaki sposób prowadzona jest działalność oraz czy istnieje możliwość zmiany modelu pracy tak, by urządzenia w firmie działały przede wszystkim poza godzinami szczytu – jeśli tak, zdecydowanie bardziej korzystna okaże się taryfa C12, a jeśli takie rozwiązanie nie jest możliwe – warto wybrać jednostrefową C11.

 

Jak zmienić dostawcę prądu w bloku?

Mieszkańcy bloków mają możliwość zmiany dostawcy prądu od 2007 roku. Przed zawarciem umowy z nowym sprzedawcą, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych czynników. Jak zmienić dostawcę prądu w bloku zgodnie z procedurami?

Wypowiedzenie starej umowy i zawarcie nowej

Dotychczasowemu sprzedawcy należy wypowiedzieć umowę sprzedaży poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Warunkiem rozwiązania jest upływ okresu jej trwania, włącznie z okresem wypowiedzenia. Aby uniknąć kar umownych wobec poprzedniego sprzedawcy, należy wcześniej sprawdzić wiążące terminy umowne. Odbiorca powinien też zawrzeć umowę dotyczącą świadczeń usług dystrybucyjnych z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Umowa o sprzedaż zacznie obowiązywać w dniu rozwiązania umowy kompleksowej z poprzednim sprzedawcą.

Jak zmienić dostawcę prądu w bloku?

W przypadku kolejnej zmiany sprzedawcy, nie ma konieczności wypowiadania oraz ponownego zawierania umowy z OSD. Mieszkaniec bloku zobowiązany jest jednak do poinformowania Operatora o zmianie dostawcy prądu, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej OSD. Dystrybutor musi w ciągu 21 dni umożliwić konsumentowi zmianę sprzedawcy, licząc od momentu otrzymania powiadomienia dotyczącego zawarcia umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej z innym sprzedawcą.

Rozliczenie z poprzednim dostawcą

W zależności od poziomu zużycia prądu, zmiana dostawcy może wymagać również zmiany układu pomiarowo rozliczeniowego. Związanymi z tym kosztami obarczany jest zwykle Operator Systemu Dystrybucyjnego, będący właścicielem liczników na terenie danego boku. Dotychczasowy sprzedawca ma obowiązek końcowego rozliczenia konsumenta dokonującego zmiany dostawcy w terminie 42 dni. OSD przekazuje stan licznika zarówno staremu, jak i nowemu dostawcy – w terminie pozwalającym na dokonanie rozliczeń z klientem. Jeżeli licznik nie posiada funkcji transmisji danych, występuje ryzyko opóźnienia odczytu. Proces ten nie powinien trwać jednak dłużej, niż 5 dni roboczych, liczonych od momentu zmiany dostawcy prądu.

Energia dla domu – jak wybrać najkorzystniejszą ofertę?

Budżet domowy w dużym stopniu obciążony jest opłatami za energię elektryczną. Warto, zatem racjonalnie podejść do jej użytkowania, a także optymalnie dobrać ofertę, taryfę i dostawcę energii elektrycznej. Na prądzie można na prawdę sporo zaoszczędzić, dlatego warto zapoznać się z obecnymi ofertami sprzedawców prądu. Zmiana taryfy czy sprzedawcy powinna być dobrze przemyślana. Zawsze ofertę należy dobierać indywidualnie, ponieważ w ten sposób możemy uzyskać najwyższe oszczędności.

Read More

Zakup gazu dla firmy – co będzie potrzebne do przygotowania oferty przez sprzedawcę niebieskiego paliwa?

Obecnie zarówno rynek energii, jak i gazu jest wolny, dzięki czemu możliwe jest samodzielne wybranie preferowanego dostawcy prądu i gazu. Zmienić można nie tylko taryfę, ale również sprzedawcę i to bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Z całą pewnością warto skorzystać z takiej możliwości, gdyż zmiana dostawcy gazu i prądu pozwala na uzyskanie niemałych oszczędności w skali roku. O czym należy pamiętać, decydując się na zmianę swojego dotychczasowego sprzedawcy niebieskiego paliwa?

Read More

g12

Taryfa G12 dla gospodarstwa domowego i nie tylko

Taryfa jednostrefowa nie zawsze okazuje się być najkorzystniejszym rozwiązaniem. Czasami bardziej opłacalnym wyborem jest taryfa dwustrefowa i to zarówno w przypadku gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw. Wszystko zależy od tego, w jakich godzinach przypada największe zużycie energii elektrycznej i czy jest możliwość użytkowania jej w tańszej strefie czasowej, czyli z niższą stawką cenową za kilowatogodzinę. Kiedy warto zdecydować się na  dwustrefową taryfę G12?

Read More