Dotacje na fotowoltaikę – co należy o nich wiedzieć?

Osoby decydujące się na kupno i montaż instalacji fotowoltaicznej, mogą skorzystać z dofinansowania. Powstały specjalne programy, dzięki którym możliwe jest uzyskanie dotacji i ulg, co przekłada się na zmniejszenie ogólnych kosztów inwestycji. Najpopularniejszy jest program Mój Prąd, z którego mogą skorzystać właściciele gospodarstw domowych i to na terenie całego kraju. Maksymalnie można otrzymać pięć tysięcy złotych.

Dotacje na fotowoltaikę 2020 – „Mój Prąd”

Program dotacyjny na instalacje fotowoltaiczne Mój Prąd rozpoczął się już w 2019 roku. Kolejny termin naboru przypadł na 13 stycznia 2020 roku. W programie udział mogą wziąć wszystkie instalacje, które zostały opłacone w całości lub części. Dotacja z programu Mój Prąd ma formę bezzwrotnej pomocy finansowej, a jej wysokość pozwala na pokrycie do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji PV. Należy od razu zaznaczyć, że możliwe jest uzyskanie maksymalnie pięciu tysięcy złotych. Ponadto program obejmuje dotacje wyłącznie instalacje fotowoltaiczne (https://www.innogy.pl/pl/portal-o-energii-slonecznej/2020/fotowoltaika-dotacje) o mocy 2-10 kWp. Powstał on z myślą o gospodarstwach domowych. Mogą z niego skorzystać wyłącznie osoby fizyczne, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Od uczestników programu Mój Prąd wymaga się zawarcia kompleksowej umowy dotyczącej wprowadzenia do sieci prądu wygenerowanego przez przydomową minielektrownię.

O czym jeszcze należy pamiętać?

Osoby decydujące się na skorzystanie z programu Mój Prąd, tracą dostęp do preferencyjnych kredytów, pożyczek i dotacji, których źródłem są środki publiczne. To samo dotyczy ulgi w podatku rolnym. Zgłoszone wnioski są rozpatrywane w kolejności zgłoszeń, tylko do czasu wyczerpania się dostępnych środków. Limit na dofinansowania wynosi miliard złotych, wobec czego zostanie ono przydzielone tylko 200 tysiącom prosumentom. Dofinansowanie może zostać przyznane wyłącznie osobom, które zgłosiły swoją instalację fotowoltaiczną po oficjalnym wystartowaniu programu. Nie mogą z niej skorzystać osoby, które już korzystają z instalacji PV lub zgłosiły ją przed uruchomieniem projektu.