Cena energii dla firm w 2023 roku

Cena energii dla firm jest zupełnie inna od stawki, jaka obowiązuje odbiorców indywidualnych. W ostatnich kilkunastu miesiącach sytuacja geopolityczna spowodowała znaczny wzrost kosztów prądu, co dotknęło również przedsiębiorców. Podjęto więc próbę odciążenia firm z sektora MŚP – od 1 grudnia 2022 roku zamrożone zostały ceny energii dla małych i średnich firm, gospodarstw domowych, oraz tzw. podmiotów wrażliwych. Jakie wobec tego można prognozować należności w 2023 roku?

Ceny energii dla firm – kto skorzysta na zamrożeniu?

Zamrożenie ceny prądu to nadzwyczajny środek wspierający polskie przedsiębiorstwa. Taka interwencja państwa oznacza, że mikro, małe i średnie firmy od 1 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku zapłacą stałą kwotę w wysokości 785 zł/MWh. Trzeba oczywiście nadmienić, że wskazana należność nie uwzględnia podatku VAT oraz akcyzy, które będą doliczane na fakturach.

Obejmuje to zakłady zatrudniające do 250 pracowników, a także przedsiębiorstwa, jakich roczny dochód nie przekracza 50 milionów euro lub 43 milionów euro w sumie aktywów bilansu końcowego. Ceny energii elektrycznej dla firm w 2023 roku mogą też zostać dodatkowo obniżone nawet o 10%, jeżeli w 2023 roku dany zakład zmniejszy zużycie prądu o 10% w porównaniu ze średnią wyliczoną z lat 2018-2022.

Niestety mimo zamrożenia cen, stawki za prąd w Polsce mogą wzrosnąć. Są one bowiem zależne od wielu czynników, takich jak chociażby wskaźnik inflacji.

energia dla firm

Jak skorzystać z możliwości zamrożenia cen?

Celem skorzystania z niższej ceny energii elektrycznej dla firm , należało w terminie do 30 listopada 2022 roku złożyć stosowne oświadczenie odbiorcy uprawnionego. Gdy dokona się tego po wskazanej dacie, stawka 785 zł/MWh zostanie naliczona od miesiąca następującego po miesiącu, gdy dopełniło się niezbędnych formalności. Przykładowo – wniosek o zamrożenie cen prądu złożony w lipcu 2023 roku oznacza, że z niższej ceny będzie można skorzystać od sierpnia.

Dokument powinien uwzględniać szacunkowe wyliczenie energii elektrycznej zużywanej na podstawową działalność przedsiębiorstwa i punkty poboru energii, mające być objęte zamrożeniem cen. Oświadczenie przyjmuje dostawca energii.