Archives luty 2019

Najważniejsze informacje o taryfie G12w

Najważniejsze informacje o taryfie G12w

Niższe opłaty za prąd nie musza wcale wiązać się ze zmianą dostawcy energii. Duży wpływ na to, jak wysokie będą rachunki, ma także wybór taryfy. Na rynku bowiem dostępnych jest kilka rozwiązań, które można dopasować do swoich potrzeb i trybu życia. Jednym ze sposobów na zaoszczędzenie na opłatach za prąd może okazać się wybór taryfy G12w.

Oznaczenie G12w

Litera „G” znajdująca się w nazwie tej taryfy oznacza nic innego jak to, że jest ona przeznaczona dla gospodarstw domowych. Cyfra 1 to z kolei informacja, że takie rozwiązanie przeznaczone jest dla klientów, których umocowanie nie przekracza 40 kW, zaś 2 to oznaczenie taryfy dwustrefowej, a więc takiej, w której w ciągu doby oferowane są dwie różne stawki z kWh. Litera „w” na końcu tego oznaczenia ma informować o niższych stawkach za prąd w czasie weekendu.

Czym jest taryfa G12w?

Taryfa G12w (https://www.innogy.pl/pl/dla-domu/oferta/taniej-po-godzinach), którą można określać także mianem taryfy weekendowej, to rozszerzenie popularnej G12, która przewiduje niższe ceny za prąd w wyznaczonych godzinach w ciągu dnia, a także w czasie nocnym. W G12w bardziej atrakcyjne stawki obowiązują jednak także w weekendy czy dni świąteczne, a więc te ustawowo wolne od pracy.

Kiedy G12w jest dobrym rozwiązaniem?

Takie rozwiązanie dedykowane jest wszystkim osobom, które w strefie pozaszczytowej zużywają co najmniej 30 procent dobowego zapotrzebowania na energię. Będą to więc osoby, które pracują w domu, a więc mogą wykonywać większość prac w czasie niżu dziennego, a dodatkowo w czasie weekendów czy świąt intensywniej eksploatują urządzenia elektryczne. Na taryfę G12w zazwyczaj decydują się osoby mieszkające w bloku znajdującym się w taryfie G12. W takich miejscach obowiązuje bowiem cisza nocna, toteż hałaśliwe urządzenia mogą pracować tylko w ciągu dnia. Dobrym rozwiązaniem wydaje się więc skorzystanie z możliwości płacenia niższych rachunków w weekendy. Choć oferta G12w kierowana jest do gospodarstw domowych mogą z niej skorzystać także akademiki, plebanie, hospicja czy domy dziecka.

Możliwości ładowania samochodów elektrycznych

Możliwości ładowania samochodów elektrycznych

Elektromobilność rozwija się w Polsce coraz prężniej. Choć póki co prym wiodą przede wszystkim samochody spalinowe, w przeciągu najbliższych lat ta sytuacja ulegnie zmianie. Wiele osób rozważa zakup samochodu elektrycznego, w związku z czym pojawiają się liczne pytania i wątpliwości przede wszystkim związane z kwestią ładowania tego typu pojazdów.

Możliwości ładowania

Obecnie użytkownicy pojazdów zasilanych elektrycznie mają do wyboru ładowanie prądem zmiennym, jak i prądem stałym. Ładowanie samochodów elektrycznych może się odbywać przy pomocy tradycyjnego gniazdka, specjalnych dedykowanych ładowarek oferowanych przez producentów, a w przyszłości także dzięki stacjom ultraszybkiego ładowania samochodów elektrycznych na mieście.

Ładowanie z klasycznego gniazdka

Taki sposób ładowania powinien być wykorzystywany raczej awaryjnie. Wymaga bowiem dużej ilości czasu, a jednocześnie charakteryzuje się mikroskopijnym zasięgiem. Samochód ładowany przez kilka godzin będzie mógł przejechać niewielką odległość. Warto też pamiętać, że jeśli pojawi się konieczność naładowania samochodu z klasycznego gniazdka, najlepiej zrobić to w taryfie nocnej, w której cena za energię elektryczną będzie niższa.

Dedykowane ładowarki

Domowe ładowanie samochodów elektrycznych można jednak znacznie przyspieszyć dzięki dedykowanym ładowarkom oferowanym przez producentów samochodów. Na rynku dostępne są takie z jednostką ładującą 3,3 kW, ale również te bardziej efektywne – 6,6 kW, dzięki którym możliwe jest naładowanie 30kWh akumulatorów w niecałe 6 godzin. Takie udogodnienie ma jednak swoją cenę. Dedykowane ładowarki to bowiem wydatek od 4000 do nawet 6000 złotych.

Ładowanie na mieście

Im więcej samochodów elektrycznych w kraju, tym większa jest jednak potrzeba, by umożliwić użytkownikom ładowanie pojazdów na mieście. Również w Polsce z roku na rok pojawia się coraz więcej punktów ładowania – od jednofazowych gniazdek 230 V, po te umożliwiające szybkie ładowanie prądem zmiennym. Coraz częściej mówi się też o projekcie ultraszybkiego ładowania, czyli powstaniu odpowiedników stacji benzynowych dla samochodów elektrycznych – miejsc, w których wystarczy zatrzymać się na krótki czas, by naładować pojazd i móc jechać w dalszą drogę.

Trzy segmenty rynku energii w Polsce

Trzy segmenty rynku energii w Polsce

Zasady funkcjonowania, na których oparty jest rynek energii w Polsce można wyprowadzić przede wszystkim z ustawy Prawo Energetyczne. Ustawa nie przewiduje jednak żadnych szczególnych ograniczeń przy kształtowaniu sposobów handlu energią. Obecnie rynek w Polsce podzielony jest na trzy zasadnicze segmenty, wśród których wyróżnić można rynek kontraktowy, giełdowy, a także rynek bilansujący.

Rynek kontraktowy

Handel energią na rynku kontraktowym to najważniejszy segment rynku w Polsce. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się tu na podstawie kontraktów dwustronnych, które zawierają wytwórcy energii oraz firmy handlujące energią z odbiorcami końcowymi. Umowa podpisywana jest bezpośrednio między stronami, natomiast wszystkie szczegóły – cena, ilość czy terminy dostaw mogą być negocjowane w warunkach kontraktu. Dzięki kontraktom dwustronnym możliwe jest uniknięcie wahań cen na rynku i uniezależnienie się od zmiennego popytu. Kontrakty dwustronne stanowią obecnie nawet do 40% spośród wszystkich rodzajów umów zawieranych na polskim rynku energii elektrycznej.

Rynek giełdowy

Handel energią odbywa się także na Towarowej Giełdzie Energii na tak zwanym Rynku Dnia Następnego w dwóch sesjach – o godzinie 8:00 oraz 10:30. Ceny transakcyjne na giełdzie wyznaczane są jako ceny równowagi pomiędzy zgłaszanymi zleceniami sprzedaży oraz kupna energii elektrycznej. Na Towarowej Giełdzie Energii funkcjonuje także Rynek Terminowy Towarowy Energii Elektrycznej pozwalający na prognozowanie cen energii oraz optymalizację kosztów jej sprzedaży i zakupu przez sprzedawców czy większych odbiorców.

Rynek bilansujący

Ostatni segment energii w Polsce to rynek bilansujący. Jest rynkiem technicznym, a więc nie miejscem, w którym odbywa się handel energią, jednak jego istnienie ma ogromne znaczenie dla rynku energii w Polsce. Ze względu na fakt, że rynek bilansujący nie jest miejscem handlu energią, jego uczestnicy traktowani są nie jak klienci, ale jak odbiorcy energii. W miejscu tym następuje bilansowanie różnic między transakcjami zawartymi między poszczególnymi uczestnikami rynku oraz rzeczywistym zapotrzebowaniem na energię elektryczną.

Energia dla firm a jednoosobowa działalność gospodarcza

Energia dla firm a jednoosobowa działalność gospodarcza

Energia dla firm jest droższa niż ta dla klientów indywidualnych, czyli gospodarstw domowych. W związku z tym osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą często zastanawiają się, czy zobowiązane są do korzystania z taryfy dla przedsiębiorstw, czy też mogą płacić za prąd niższe kwoty dzięki korzystaniu z taryf dla klientów indywidualnych.

Kiedy przedsiębiorca może korzystać z taryf „G”?

Taryfy z grupy „G” to te przeznaczone dla gospodarstw domowych. Korzystają z nich jednak także hospicja, domy dziecka czy kościoły. Pojawia się więc pytanie, czy z możliwości płacenia niższych rachunków może skorzystać także przedsiębiorca jednoosobowy. Nie ma jednej, konkretnej odpowiedzi – wiele zależy od dostawcy prądu, na którego terenie zarejestrowana została działalność. Bardzo często uznaje się jednak, że póki w mieszkaniu nie odbywają się spotkania z klientami czy nie są przyjmowani pacjenci albo nie prowadzi się fizycznej sprzedaży, korzystanie z taryfy dla klientów indywidualnych jest dozwolone. Jeśli wymogi te nie są spełnione albo jeśli działalność gospodarcza zarejestrowana jest w innym miejscu niż miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, konieczne jest jednak korzystanie z prądu przemysłowego. Więcej szczegółów na temat energii dla firm: https://www.innogy.pl/pl/msp.

Gdy potrzebna jest taryfa dla przedsiębiorcy

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej wystarczająca będzie taryfa C11 albo C12. Są to taryfy o małej mocy umownej, takiej samej jak w przypadku taryf G11 czy G12, a więc nieprzekraczającej 40 kW. Podczas gdy taryfa C11 przewiduje jedną, tę samą stawkę w ciągu doby za korzystanie z prądu, energia dla firm według stawki C12 rozliczana jest w oparciu o zużycie prądu w godzinach szczytu oraz pozaszczytowych. Aby wybrać najbardziej korzystną ofertę, należy wziąć pod uwagę, w jaki sposób prowadzona jest działalność oraz czy istnieje możliwość zmiany modelu pracy tak, by urządzenia w firmie działały przede wszystkim poza godzinami szczytu – jeśli tak, zdecydowanie bardziej korzystna okaże się taryfa C12, a jeśli takie rozwiązanie nie jest możliwe – warto wybrać jednostrefową C11.