Audyt energetyczny – kompendium wiedzy

Profesjonalny audyt energetyczny, to doskonała propozycja dla wszystkich tych osób, które chcą znaleźć najlepszą termomodernizację budynku. Dzięki dokładnej analizie bilansu energetycznego można znacząco zmniejszyć energochłonność mieszkania.

Co zawiera audyt energetyczny?

audyt energetycznyW audycie energetycznym można znaleźć bardzo szczegółowe informacje dotyczące nie tylko zakresu, ale również rodzaju termomodernizacji. W audycie powinien znajdować się także szacowany czas zwrotu inwestycji. Osiągając niższe zapotrzebowanie energetyczne można nawet o kilka procent zmniejszyć koszty eksploatacji budynku.

Jakie są największe korzyści audytu energetycznego?

Przeprowadzenie audytu energetycznego wiąże się z bardzo wieloma korzyściami zarówno dla przedsiębiorstw, jak i również dla klientów prywatnych. Ci pierwsi mogą uniknąć kary, która może wynieść nawet 5% przychodów za poprzedni rok podatkowy. Największą zaletą audytu jest jednak możliwość zidentyfikowania najsłabszych punktów gospodarki energetycznej. W audycie można znaleźć także najkorzystniejsze rozwiązania techniczne i ekonomiczne, dzięki którym można poprawić efektywność energetyczną.

Jakie korzyści wynikają z termomodernizacji?

Termomodernizacja ma bardzo wiele korzyści dla inwestorów. Jej głównym celem jest nie tylko poprawa warunków i komfortu mieszkania, ale również obniżenie kosztów ogrzewania budynku i zredukowanie do minimum kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej. Olbrzymią zaletą jest także zmniejszenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko zewnętrzne. Nie można zapominać także o wzroście wartości budynku w oczach inwestorów.

Które przedsiębiorstwa mają obowiązek wykonania audytu?

Zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązek wykonania audytu energetycznego mają wszystkie przedsiębiorstwa, które w ciągu 24 ostatnich miesięcy zatrudniały nie mniej niż 250 pracowników. Audyt jest wymagany również wtedy, gdy roczny obrób ze sprzedaży towarów i usług przekroczył 50 milionów euro. Warto wspomnieć również o tym, że przedsiębiorstwa mają obowiązek przechowywać audyt energetyczny do celów kontrolnych przez okres 5 lat.