Czym jest skroplony gaz ziemny (LNG)?

LNG (Liquefied Natural Gas) to gaz ziemny w stanie ciekłym.  Jest to aktualnie jedno z najbardziej obiecujących źródeł energii ze względów na możliwość dostarczania gazu ziemnego do konsumentów bez dostępu do centralnej sieci gazowej. Podczas kondensacji jego objętość zmniejsza się o współczynnik 630, co znacznie ułatwia jego przechowywanie i transport na duże odległości. W takich miejscach budowane są stacje regazyfikacji, umożliwiające przejście ze stanu ciekłego w gazowy. Gaz po regazyfikacji dostarczany jest rurociągami do odpowiednich odbiorców.

Jak produkowany jest LNG?

Gaz ziemny skroplony jest produkowany poprzez skraplanie, czyli przejście z fazy gazowej do fazy ciekłej Jest to możliwe dzięki odpowiedniemu ciśnieniu i temperaturze.

Na początku gaz ziemny należy odpowiednio osuszyć, usuwając z niego dwutlenek węgla, siarkowodór, azot i ciężkie węglowodory. Aby osuszyć gaz z pary wodnej, najczęściej stosuje się adsorpcję na warstwie sit molekularnych; w procesie adsorpcji usuwane są również ciężkie węglowodory i gazy kwaśne. W przypadku usuwania azotu stosuje się destylację w niskiej temperaturze. Po usunięciu wyżej wymienionych składników, czysty gaz jest jedynym czystym gazem zawierającym około 95% metanu i tylko 5% innych składników.

Instalacje LNG dla przemysłu, jako atrakcyjne źródło energii dla zakładów produkcyjnych

Bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu na rynku gazowym, producenci oferują gaz dla firm przedsiębiorcom w Polsce jako ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla innych źródeł energii wykorzystywanych w procesach produkcyjnych (sprawdź ofertę na stronie). 

Zalety gazu skroplonego

  • Oszczędność i komfort użytkowania – skroplony gaz ziemny LNG, będąc lżejszym od powietrza, szybko odparowuje, a jego dodatkową zaletą jest brak trwałych odpadów po spalaniu, takich jak popiół czy żużel.
  • Ekonomia – niższe koszty środowiskowe, niższe koszty budowy i utrzymania kotłowni, niższe koszty magazynowania paliwa.

Transport LNG

Sposób transportu LNG zależy od potrzeb klienta. Ogromne ilości zwartego czyli skondensowanego gazu ziemnego przesyłane są drogą morską, tankowcami o pojemności do 216 tys. m3. LNG przechowywany jest na pokładach tankowców w specjalnych zbiornikach przystosowanych do pracy w temperaturach do -162°C, wykonanych z najwyższej jakości stali.

W transporcie kolejowym stosowane są cysterny o pojemności do 76.000 litrów. Mniejsze ilości LNG transportowane są przy użyciu zbiorników LNG o pojemności do 47 tys. litrów w postaci naczep samochodów ciężarowych lub w specjalnych cysternach o pojemności do 57 tys. litrów.