Międzynarodowy rynek energii – jak działa?

Rynek energii elektrycznej jest ograniczony miejscowo z uwagi na możliwości w zakresie przesyłu danych. Aby móc korzystać z międzynarodowego rynku, niezbędne jest stworzenie krajowej infrastruktury energetycznej, która umożliwi połączenie się z innymi systemami elektroenergetycznymi.

Europejski rynek energii

Uczestnictwo we wspólnym, międzynarodowym systemie energetycznym zakłada spełnienie określonych założeń technicznych. Jest to szczególnie istotne z uwagi na fakt, że awaria w jednym kraju może nieść za sobą negatywne konsekwencje również dla pozostałych krajów, połączonych wspólnym systemem elektroenergetycznym.

Te państwa europejskie, które zdecydowały się na stworzenie wspólnego systemu energetycznego, należą do organizacji UCTE (Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity). Polska dołączyła do niej w październiku 1995 roku (https://www.innogy.pl/pl/duze-przedsiebiorstwa/artykuly/2020/rynek-energii-w-polsce).

Większość krajów wytwarza energię elektryczną z użyciem węgla – wśród nich znajduje się również Polska. Tylko nieliczne państwa mogą korzystać z innych metod, takich jak elektrownie wodne (wśród tych krajów znajdują się m.in. Szwecja, a także Austria).

Polska na rynku międzynarodowym

Rynek energii

Wyżej wspomniano, iż kraje, które chcą uczestniczyć we wspólnym rynku energetycznym, muszą spełniać określone wymagania. Jednym z nich jest konieczność zapewnienia dobrej przepustowości linii elektroenergetycznych, które łączą kraje europejskie. Na chwilę obecną, krajowe linie nie są dostatecznie zmodernizowane. To prowadzi do sytuacji, w której znacząco ograniczony jest zarówno import, jak i eksport energii elektrycznej z (do) Polski do (z) innych krajów Europy. W związku z tym, na chwilę obecną eksport energii elektrycznej z kraju jest trzykrotnie wyższy w stosunku do jego importu.

Sam handel pomiędzy poszczególnymi państwami odbywa się jako transakcje pomiędzy firmami lub jako zakup na giełdach energii. W Europie wskazać można na dwie największe giełdy: European Energy Exchange, w której uczestniczą podmioty z 16 krajów europejskich, a także Nord Pool, skierowaną głównie do krajów skandynawskich.