Elektromobilność w Polsce

Elektromobilność, czyli zbiór zagadnień dotyczących stosowania pojazdów z napędem elektrycznym ma dziś kluczowe znaczenie dla przyszłości rozwoju każdego systemu gospodarczego w skali Europy, świata i oczywiście kraju. Dlatego potrzebuje ona zupełnie wyjątkowych innowacji technologicznych, ścisłej współpracy sektora transportu, energii i teleinformacji oraz musi zawierać, w proporcjonalnym zakresie, zmiany toczące się na bieżąco w otoczeniu społecznym oraz prawnym. 

Najwyższa Izba Kontroli w sprawie elektromobilności w Polsce

Stan postępu rozwoju elektromobilności w Polsce oceniła NIK. W swoim raporcie pokontrolnym NIK stwierdza, że istnieje niewielka szansa, że w 2025 Polska osiągnie zapowiadany w dokumentach rządowych od początku kadencji, cel, jakim miał być milion pojazdów elektrycznych jeżdżących po polskich drogach. Według Izby Polska jest cały czas na etapie zaledwie początkowym i pozostaje na szarym końcu Europy. Plan Rozwoju Elektromobilności, realizowany dość chaotycznie, nie wniósł nowej jakości, a dotychczasowe efekty przedstawiają się następująco:

  • polski samochód elektryczny pozostaje cały czas w fazie prototypu
  • samorządy nie otrzymały obiecanych w planie rozwoju środków na zakup pojazdów elektrycznych
  • strefy czystego transportu są coraz bardziej liberalizowane i w fazie kolejnych nowelizacji prawnych

Nowelizacje planów, projektów i strategii

Nie tylko milion pojazdów elektrycznych w 2025 jest nierealny, ale nawet te bliższe cele, oparte teoretycznie na aktualnym tempie rozwoju, nie zostaną zrealizowane, tak jak ma to miejsce z rejestracją 50 tys. pojazdów do 2020 r. Również liczba ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych jest zdecydowanie niższa w stosunku do założeń. Jednym z nielicznych celów, który został zrealizowany, i to z nadwyżką, jest projekt instalowania punktów ładowania o dużej mocy. Przyczyny tak nikłego rozwoju infrastruktury ładowania elektrycznego  wynikają z niewielkiej liczby stacji ładowania, która z kolei bierze się z wysokich kosztów budowy i eksploatacji, naturalnych przy nikłym zainteresowaniu.  W tym zakresie tylko Katowice zrealizowały cele stawiane dla 2020 r.