Co cię interesuje?
Wybierz jeden z tematów

Raport roczny innogy 2016

Najnowszy Raport roczny innogy 2016 to podsumowanie najważniejszych
wydarzeń, które miały wpływ na kształt rynku energii elektrycznej, gazu ziemnego
i praw majątkowych w ubiegłym roku w Polsce. Materiał został opracowany przez
ekspertów innogy Polska. W skład Raportu wchodzi również obszerny artykuł
o zmianach w Ustawie o efektywności energetycznej i ich konsekwencjach
dla przedsiębiorców.

rynek energii elektrycznej

Najważniejszym wydarzeniem 2016 r. było uruchomienie
połączenia NordBalt, domykającego pierścień Szwecja-Polska-Litwa,
co zapewniło Polsce większe bezpieczeństwo energetyczne
i stabilność cenową w sektorze energii elektrycznej.

rynek gazu

Miniony rok na rynku gazu charakteryzował się szeregiem zmian
legislacyjnych, które będą miały wpływ na rozwój tego sektora
w nadchodzących latach. Ponadto 2016 r. wyróżniał się rekordowo
wysokim wolumenem obrotu gazem na TGE, któremu towarzyszyła
duża zmienność i niespotykany dotąd niski poziom cen.

rynek praw majątkowych

Rok 2016 był kontynuacją spadków cenowych ze względu
na znaczną nadpodaż zielonych certyfikatów, których wolumen
obrotu na sesjach TGE wzrósł aż o 13% w porównaniu z 2015 r.

efektywność energetyczna

Najważniejsze wydarzenie: wprowadzenie Ustawy o efektywności
energetycznej, która nakłada na duże przedsiębiorstwa obowiązek
przeprowadzania co 4 lata audytu energetycznego,
począwszy od 2017 r.

Odkryj cykl rozmów o zarządzaniu
energią w biznesie.